Xã Kỳ Xuân sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triên khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2020
loading...
22:21 18/07/2020

Sáng ngày 18/7/2020 BCĐ CTMTQG xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Xuân tổ chức hội nghi sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triên khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Mã Lương- UVBTV huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện- Trưởng cụm và các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã theo quyết định 1447 của Ban thường vụ huyện ủy; BCĐ, BQL xây dựng NTM xã, đại diện các cơ quan trên địa bàn, chi ủy, ban cán sự 8 thôn. Tại hội nghị Đ/c Nguyễn Thành Chung- Chủ tịch UBND- trưởng Ban quản lý đã báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Đ/c Nguyễn Thành Chung- Chủ tịch UBND- trưởng Ban quản lý đã báo cáo

Trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết không thuận lợi nhưng với sự quyết tâm của BCĐ, BQL và sự đồng thuận tham gia tích cực của nhân dân nên đạt được một số kết quả như sau: Xây dựng và trồng mới hàng rào xanh 4700m, trong đó thôn Lê Lợi 1930m, Xuân Thắng 300m, Xuân Tiến 470m, Nguyễn Huệ 400m, Cao Thắng 200m, Xuân Phú 500m, Quang Trung 450m, Trần Phú 450m, thường xuyên cắt tỉa và tưới nước đảm bảo.

- Xây dựng đường bề tông ngõ xóm 346/725m, đạt 47,7% kế hoạch; Rãnh thoát nước 1228/294m, đạt 417,7% kế hoạch; đổ bê tông lề đường 3364m; xây mới được 627m đường bê tông nội đồng; 450m mương nội đồng; đổ bê tông sàn tầng 2 của 6 phòng học tại trường tiểu học; Tu sửa hội trường, xây mới cổng và hàng rào UBND xã; nâng cấp hội trường thôn Lê Lợi, Xuân Thắng, Nguyễn Huệ.

Các đại biểu đã phát biểu tham luận và chỉ ra một số tồn tại trong công tác xây dựng NTM 6 tháng đầu năm như là:

- Công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đối 3 thôn đăng ký đầu năm các tiêu chí đạt thấp; hàng rào xanh nhiều tuyến đường chưa được trồng, chỉnh trang vườn hộ, công trình chăn nuôi đạt thấp so với kế hoạch; tỷ lệ hộ dân bể xử lý nước thải, phân loại rác thải chưa đạt; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt; Công tác GPMB để xây dựng hạ tầng vùng Bàu và xen dắm đấu giá đất gặp nhiều khó khăn.

Chủ tì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Đồng chí Lê Mã Lương- UVBTV huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện- Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm các tiêu chí đạt thấp so với đường găng kế hoạch, chưa quyết liệt đồng bộ, chưa có điểm đột phá đặc biệt là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đồng chí yêu cầu cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như: Rà soát lại đường găng, BCĐ, BQL có kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng, phân công rõ trách nhiệm của từng thanh viên BCĐ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu xây dựng đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, huy động tối đa mọi nguồn lực và sức dân trong xây dựng NTM để đạt ít nhất 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đạt các tiêu chí nâng cao, bền vững, chuẩn bị tốt cho đoàn của tỉnh phúc tra lại vào cuối năm sau 3 năm xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đ/c Lê Mã Lương phát biểu chỉ đạo

Đình Hiệu

Ý kiến bạn đọc