UBND xã Kỳ Xuân phối hợp với Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh khám chữa bênh cho nhân dân

Một việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực đến với người dân xã Kỳ Xuân của đội ngũ y, Bác sỹ bệnh viên đa khoa...