Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: /QĐ-UBND Về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã Kỳ Xuân
001 VV về việc triển khai hệ thống Trang thông tin cho các xã
01 -TB/HĐST Thông báo Kế hoạch sơ tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Kỳ Anh năm 2017
225/TB-UBND Thông báo Giờ làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
15/TB-HĐXT Thông báo danh sách kết quả điểm xét tuyển của thí sinh dự xét tuyển biên chế, HĐLĐ giáo viên Mầm non huyện Kỳ Anh, năm học 2016 - 2017
222/UBND-VP Công văn v/v Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tại xã Kỳ Châu (7h30' ngày 19/3/2017 - Chủ nhật)
205/UBND-VHTT Công văn v/v đăng ký sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh (mail Hà Tĩnh)
211/UBND-YT Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người