Giới thiệu
RSS

Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Diện tích 22,88 km 2 , dân số 2312 hộ; có 8193 khẩu. Phía bắc và tây bắc giáp xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên), đông bắc và đông là biển, nam giáp xã Kỳ Tiến và Kỳ Giang, tây giáp xã Kỳ Bắc....